Jihočeský kraj

1) Financování základních sociálních služeb

Sociálně aktivizační služba: od roku 2010
Odlehčovací služba: od roku 2015
Raná péče: od roku 2018

Projekty jsou podpořeny ze státního rozpočtu.

Od roku 2024 využívá organizace Program pro poskytování návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb. Jedná se o poskytnutí bezúročných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb pro zajištění plynulého a průběžného financování sociálních služeb v období od začátku kalendářního roku do doby vyplacení 1. splátky účelové dotace MPSV.

2) Dofinancování základních sociálních služeb

rok 2023: 425 000 Kč
rok 2022: 712 945,80 Kč
rok 2021: 1 214 342 Kč
rok 2020: 768 133 Kč
rok 2019: 836 023 Kč

Projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

3) Rodičům a dětem pomůžeme s létem – letní tábory pro děti s autismem z Jihočeského kraje

léto 2023: 69 000 Kč
léto 2022: 65 000 Kč
léto 2021: 70 000 Kč
léto 2020: 20 000 Kč
léto 2019: 95 000 Kč

Projekt byl podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje. Dotační program: Podpora služeb nedefinovaných v zákoně . 108/2006 Sb., o sociálních službách.

4) Vybavení klubových prostor pro volnočasové aktivity dětí s autismem

leden-říjen 2018: 70 000 Kč

Dotace je využita na dovybavení klubových volnočasových prostor tak, aby děti měly dostatek stimulujícího, bezpečného a podnětného prostředí pro trávení volného času a při zájmových aktivitách. Projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

5) Docela malý festival o autismu - "Jiný úhel pohledu"

září 2021: 25 000 Kč

Program, jehož součástí bylo divadlo, autorská tvorba, debata i výstava, se snažil přiblížit běžný život lidí s autismem, jejich odlišné vnímání a prožívání situací. Zúčastnilo se jej více jak 80 lidí. V rámci festivalu vystoupil divadelní soubor herců s autismem Dr.amAs se svou třetí divadelní inscenací „Teď mluvím já“, ve které si každý řekl to své. Šest herců vyprávělo šest historek. Každá byla jiná, stejně jako rozpětí poruchy autistického spektra, se kterou žijí. Vlastní tvorbu též představil Pavel Hlušička, pseudonymem Mnoháček Zgublačenko, který má s autismem osobní zkušenost. Následující debatou provedla Kristina Vrkočová. Celý program doplňovala vlaková výstava obrázků Péti s autismem.

6) IV. jihočeská odborná konference o autismu - "AUTISMUS VE SVĚTLE MOCI A BEZMOCI"

duben 2023: 13 000 Kč

Jaké je to s pocity moci a bezmoci v rodinách lidí s autismem, u pomáhajících profesí a lékařů. Jak se dostat z pocitů bezmoci k moci nad svým životem, situací… Tato témata rezonovala na již IV. odborné konferenci o autismu. Zaznívaly jak příspěvky týkající se podpory malých dětí s autismem a jejich rodin, tak dětí školou povinných, dostatečný prostor byl věnován i práci s dospělými lidmi s poruchou autistického spektra, a to vše napříč resorty školství, zdravotnictví a sociálních služeb od více jak deseti přednášejících, odborníků ve své profesi, z celé České republiky.

Projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING