Nadace dětský mozek

LETNÍ TÁBORY PRO DĚTI S AUTISMEM Z JČK

Péče o děti s autismem je nesmírně náročná a rodiny a pečující okolí si potřebují odpočinout a načerpat nové síly pro další péči. Dětem a dospívajícím s autismem dáme příležitost strávit prázdniny, jako jejich vrstevníci a naučíme je možnostem, jak trávit volný čas. Navazujeme tak na celoroční činnost naší organizace.

léto 2020: 15 000 Kč
léto 2019: 15 000 Kč

Díky Nadaci Dětský mozek můžeme dofinancovat dětem s autismem svého asistenta při letních táborech, které pořádáme již 12 rokem.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2021

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING