Nadace Jistota

Můžeme s vámi být častěji

182 026 Kč

7. 2. 2020 - 1. 6. 2021

Díky nadačnímu příspěvku rozšíří organizace terénní a ambulantní odborné služby pro děti s poruchami autistického spektra (PAS) v rámci celého Jihočeského kraje. Reagujeme tak na stále se zvyšující se poptávku po službách pro děti do sedmi let. Pracovníci přímé péče ve službě rané péče poskytnou intenzivnější podporu rodičům v nejnáročnějším období po zjištění diagnózy. Intenzivnější podporou přispějeme k tomu, aby 5 až 6 rodin zvládlo náročné období po zjištění diagnózy PAS a děti mohly vyrůstat v bezpečném a podporujícím zázemí rodiny. Zvýšením počtu výjezdů a konzultací zlepšíme celkový rozvoj dítěte, stabilitu celé rodiny a zkrátíme období adaptace na těžkou životní situaci.

Jak být nablízku vzdáleně

113 146 Kč

1. 7. 2020 - 31. 1. 2021

Cílem projektu je vytvořit metodiku pro poskytování vzdálené podpory dětem a dospělým lidem s poruchou autistického spektra a jejich pečujícímu okolí. Pro metodiku využíváme zkušenosti získané v době nouzového stavu. Součástí projektu bude vytvoření etického kodexu a vydání mimořádného čísla Informačního listu APLA Jižní Čechy, který bude shrnovat základní principy vzdálené podpory a bude dostupný na našich webových stránkách pro veřejnost a další poskytovatele sociálních služeb.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING