Nadace rozvoje občanské společnosti

Naučím se, jak vám porozumět

245 945 Kč

1. 7. 2019 - 30. 11. 2020

„Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí. “

Jednou z hlavních oblastí, kde má dítě s autismem snížené dovednosti oproti svým vrstevníkům, jsou sociálně komunikační dovednosti. V rámci projektu budeme intenzivně pracovat minimálně s 15-ti dětmi s autismem z Jihočeského kraje na rozvoji právě této oblasti. Díky bloku speciálně sestavených individuálních a skupinových nácviků pomůžeme dětem zapojit se mezi své vrstevníky a lépe porozumět 'světu' kolem sebe.

Pomůcky pro Emičku s autismem - individuální projekt sbírky Pomozte dětem

březen 2019

5 455 Kč

„Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.“

Projekt podpořil nákup speciálního programu pro Emičku s autismem. Díky programu SymWriter mohou rodiče vytvářet vlastní kartičky, pohádky, písničky, podporující rozvoj slovní zásoby. Program umožňuje vytvořit kartičky, které znázorňují Emičky neobvyklé zájmy a na běžných piktogramech nejsou znázorněny. Jsou používány denně nejen doma, ale také ve školce, u babičky atd.

Přijedeme častěji i letos

283 916 Kč

1. 7. 2018 - 30. 6. 2019

„Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.“

Díky projektu udržíme rozšířené terénní odborné služby-dokážeme nadále častěji vyjíždět za našimi klienty, dětmi s poruchami autistického spektra (PAS) a jejich rodinami, v rámci Jihočeského kraje. Přijetím nového pracovníka do přímé péče poskytujeme intenzivnější podporu rodičům v nejnáročnějším období po zjištění diagnózy a našim dětem pomáháme nastavit včas plán celkového rozvoje. Projekt podpoří 10 dětí s PAS a jejich rodin a uskutečníme 80 výjezdů.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING