Darování ze závěti

Přestože se na svou smrt nechce myslet nikomu, je několik důvodů, proč je dobré mít závěť sepsanou.

Věřte, že svým blízkým a rodině velmi ulehčíte rozpravy o tom, jak mají s vaší pozůstalostí naložit „aby bylo dobře“.

Vy tak máte šanci rozhodnout o tom, co se stane s vašimi osobními věcmi, penězi, majetkem, cennostmi a dalšími důležitostmi. Někdy se stane, že pozůstalost nemá kdo zdědit a ta pak připadne státu, který ji rozprodá ve veřejné dražbě. Naše organizace bude vděčná za jakýkoli dar z pozůstalosti, díky kterému budeme moci naplňovat naše poslání a podporovat lidi s autismem a jejich rodiny z jižních Čech.

Odměnou vám bude příjemný pocit, že darujete a pomáháte – byť v budoucnu!

Možnosti sepsání závěti:

  • u notáře

  • vlastnoručně – zde je lepší vyhledat právní pomoc, aby byly splněny všechny náležitosti a závěť nemohla být napadnutelná/zneplatněná

  • online

Přejeme, ať se vám dobře daří a předem děkujeme, že na nás myslíte.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING