Skupinové nácviky sociálně komunikačních dovedností dle konceptu CTA

Do skupiny zařazujeme děti, které již prošly individuálním programem zaměřeným na rozvoj dílčích kognitivních a sociálních dovedností a mají již naučené dovednosti důležité pro hru s druhým dítětem.

Koncept je založen na 4 intenzivních skupinových setkáních bez rodičů (2 proškolení pracovníci, 3 - 4 děti). Každému setkání (mimo prvního) předchází videozpětná vazba toho, co se vše podařilo v rámci interakce s dětmi a cílech. Na video se dívá dítě s rodičem. Pomocí videa chceme dítěti zpevnit žádoucí chování (funkční komunikace s druhým dítětem, čekání, respektování druhého při aktivitě, vzájemné sdílení radostných emocí) a také tím posilujeme pozitivní sebevědomí dítěte, které mají děti s autismem často velmi nízké.
Výstupem z každého setkání jsou také fotografie, které lepíme dítěti do „úspěšníčku“ (který si odnáší domů) a konkrétně popisujeme, co se mu podařilo.

Závěrem je konzultace s rodiči. Kde sdělujeme, co se dařilo, co je zapotřebí u dítěte trénovat.

Vycházíme z konceptu Skupinových nácviků sociálně komunikačních dovedností dle Centra terapie autismu, kterým jsme byli proškoleni a supervidováni.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING