Individuální podpora vývoje dítěte

Dítě společně s rodičem mají možnost pod odborným vedením vyzkoušet si aktivity, které podporují raný vývoj dítěte. Pracovník podporuje rodičovské kompetence směrem k dítěti, pomáhá při konkrétních krocích, které vedou k maximálnímu rozvoji dílčích dovedností u dítěte.

Prozkoumáme jednotlivé oblasti vývoje, ukážeme vám na grafu, jak na tom dítě je v jednotlivých oblastech a společně se domluvíme, na jakých oblastech začneme pracovat nejdříve. Naše práce je systematická, pravidelně vyhodnocujeme pokroky dítěte a plán přizpůsobujeme aktuálním potřebám.

Co potřebujeme, aby rozvoj dítěte byl co nejvíce efektivní?
Spoluúčast vás rodičů, vy jste nejdůležitějšími hybateli změny u dítěte. Jste s dítětem nejvíce času a můžete pravidelně trénovat jednotlivé dovednosti v každodenním "provozu" rodiny.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING