Jsme klinickým pracovištěm Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity

APLA JČ je od 1. 4. 2022 Klinickým pracovištěm Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity

Status klinického pracoviště je významnou kapitolou ve zvyšování kvality, odborného zázemí a další profesionalizace APLA JČ.
Obě strany uzavřely dohodu, v níž jsou nastaveny standardy spolupráce a náplň statusu klinického pracoviště.

Studenti v rámci tohoto statusu prakticky aplikují pod odborným vedením teoretické znalosti.
Status klinického pracoviště vznikl úzkou spoluprací APLA JČ s Mgr. Zuzanou Bílkovou, PhD. z Katedry speciální pedagogiky a vzniká dvěma dohodami – APLA a Pedagogická fakulta JčU a APLA a Katedra speciální pedagogiky.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING