Výzva k podání nabídek

Dodávka automobilu pro terénní služby APLA Jižní Čechy z.ú.
Vyhlašujeme veřejné výběrové řízení "Dodávka automobilu pro terénní služby APLA Jižní Čechy z.ú." Další informace v přiložených dokumentech.

Výzva k podání nabídek
Zadávací podmínky
Návrh kupní smlouvy
Krycí list nabídky
Specifikace předmětu plnění a podrobná cenová nabídka
Otázky a odpovědi
Oznámení žadatele o výsledku výběrového řízení a výběru nejvhodnější nabídky

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2021

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING