Sazebník

APLA JIŽNÍ ČECHY, z.ú., schválený dne 1. 9. 2015, revidovaný 1. 11. 2022, účinný od 1. 1. 2023.

Sociálně aktivizační služby a Raná péče jsou dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. poskytovány bez úhrady.

Odlehčovací služba (dle § 10 vyhlášky 505/2006 Sb.)

Služba
ubytování 240,- /noc
strava (5 x denně) 190,- /noc
poskytování úkonů (dle § 10 odst.1 písm.a-h vyhlášky 505/2006 Sb.) 135,- /hod.

Přesná částka za pobyt bude sdělena při osobním jednání dle potřeb uživatele.

APLA JIŽNÍ ČECHY, z.ú., schválený dne 1. 9. 2015, revidovaný 25. 1. 2022, účinný od 1. 2. 2022 do 31. 12. 2022.

Sociálně aktivizační služby a Raná péče jsou dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. poskytovány bez úhrady.

Odlehčovací služba (dle § 10 vyhlášky 505/2006 Sb.)

Služba
ubytování 180,- /noc
strava (5 x denně) 170,- /noc
poskytování úkonů (dle § 10 odst.1 písm.a-h vyhlášky 505/2006 Sb.) 125,- /hod.

Přesná částka za pobyt bude sdělena při osobním jednání dle potřeb uživatele.

Fakultativní služby

Služba
Skupinové nácviky podle konceptu Centra terapie autismu 2500,-
(obsahuje 4 nácviky a 1 konzultaci)
Skupinové nácviky sociálně komunikačních dovedností 230,- až 280,- 1 účastník/ 1 nácvik (cena se odvíjí od počtu účastníků skupiny)

Další služby

Služba
Letní tábor pro děti s autismem „Rodičům a dětem pomůžeme s létem“ Cena se stanovuje na začátku druhého čtvrtletí
Seminář pro spolužáky dítěte s autismem (2 vyučovací hodiny) 4 000 Kč + cestovné (Cena je orientační, bude stanovena na základě individuální kalkulace.)

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2023

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING