Sazebník

Služba
Sociálně aktivizační služby
(č. registrace 5906103)
dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. poskytovány bez úhrady
Raná péče
(č. registrace 3861284)
dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. poskytovány bez úhrady
Odlehčovací služba
(č. registrace 2534470)
zpoplatněna dle jednotlivých úkonů

Fakultativní služby

Služba
Skupinové nácviky podle konceptu Centra terapie autismu 2500,-
(obsahuje 4 nácviky a 1 konzultaci)
Skupinové nácviky sociálně komunikačních dovedností 230,- až 280,- 1 účastník/ 1 nácvik (cena se odvíjí od počtu účastníků skupiny)

Další služby

Služba
Letní tábor pro děti s autismem „Rodičům a dětem pomůžeme s létem“ Cena se stanovuje na začátku druhého čtvrtletí
Seminář pro spolužáky dítěte s autismem (2 vyučovací hodiny) + konzultace s pedagogy a rodiči 4 000 Kč + cestovné (Cena je orientační, bude stanovena na základě individuální kalkulace.)

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING