Sazebník

APLA JIŽNÍ ČECHY, z.ú., schválený dne 1. 9. 2015, revidovaný 25. 1. 2022, účinný od 1. 2. 2022.

Sociálně aktivizační služby a Raná péče jsou dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. poskytovány bez úhrady.

Odlehčovací služba (dle § 10 vyhlášky 505/2006 Sb.)

Služba
ubytování 180,- /noc
strava (5 x denně) 170,- /noc
poskytování úkonů (dle § 10 odst.1 písm.a-h vyhlášky 505/2006 Sb.) 125,- /hod.

Přesná částka za pobyt bude sdělena při osobním jednání dle potřeb uživatele.

Fakultativní služby

Služba
Skupinové nácviky podle konceptu Centra terapie autismu 2500,-
(obsahuje 4 nácviky a 1 konzultaci)
Skupinové nácviky sociálně komunikačních dovedností 230,- až 280,- 1 účastník/ 1 nácvik (cena se odvíjí od počtu účastníků skupiny)

Další služby

Služba
Letní tábor pro děti s autismem „Rodičům a dětem pomůžeme s létem“ Cena se stanovuje na začátku druhého čtvrtletí
Seminář pro spolužáky dítěte s autismem (2 vyučovací hodiny) 4 000 Kč + cestovné (Cena je orientační, bude stanovena na základě individuální kalkulace.)

V letošním roce slavíme 15 let fungování. Oslavte to s námi! Přehled akcí a událostí zaměřených k našemu výročí.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2022

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING