č.9 Přijímání dítěte s autismem do mateřské školy - březen 2022

Informační list číslo 9 - Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami v přijímání do mateřské školy

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING