Seminář pro spolužáky dítěte s autismem

Podporujeme proces začleňování žáka s autismem, respektive s Aspergerovým syndromem (dále jen AS), do kolektivu třídy. Jako preventivní či podpůrnou intervenci nabízíme "Seminář pro spolužáky". Podnět k semináři mohou dát pedagogové či rodiče dítěte s autismem, který se vzdělává v běžné ZŠ, SŠ. Jedná se o jednorázovou vzdělávací akci edukativního charakteru.

Pravidla:

  • seminář je možné uskutečnit pouze, pokud zákonní zástupci dítěte a dítě samotné souhlasí s uskutečněním semináře a souhlasí s pojmenováním znevýhodnění (autismus, Aspergerův syndrom)
  • ve třídě není v době konání semináře přítomen žák s autismem
  • třídní učitel (případně asistent pedagoga) a zákonný zástupce dítěte má po semináři vymezen čas alespoň 30 minut na vyslechnutí reflexe pracovníků APLA Jižní Čechy ze semináře.

Seminář je dvouhodinový, tj. dvě vyučovací hodiny. Probíhá bez přítomnosti žáka s autismem. Děti jsou seznámeny s různými druhy znevýhodnění - praktické ukázky, rozdělení do skupin (léčitelné x neléčitelné, viditelné x neviditelné), vysvětlení symptomatiky autismu, chování jejich spolužáka v rámci kolektivu, hledání podobnosti jeho projevů s výkladem o autismu, jak konkrétně spolužákovi pomoci. Zpětná vazba.

Kontaktní osoba: Pavla Bestová
Cena: Na vyžádání vám zašleme přesnou kalkulaci.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING