Žák s Aspergerovým syndromem - specifika přístupu ve vzdělávání

Datum konání 19. 3. 2024
Začátek 9:00
Konec 16:30
Cena 2 000,- Kč

Přednášející: Mgr. Lucie Straková Jirků, sociální pedagog a terapeut APLA Jižní Čechy,z.ú.

Místo konání: APLA Jižní Čechy, z.ú., Farského ulice 887, Tábor 390 02

Jedná se o jednodenní kurz, počet výukových hodin (45 minut) 8.

Popis kurzu

Cílem kurzu je seznámit frekventanty se specifiky diagnózy Aspergerova syndromu-jakým způsobem se projevují v rámci vzdělávacího procesu, objasnění kritických situací s žákem s Aspergerovým syndromem, napomoci tak porozumět žáku s Aspergerovým syndromem. Seznámit účastníky s osvědčenými přístupy při vzdělávání žáků s Aspergerovým syndromem a upozornit na možná rizika vzniku šikany v rámci třídního kolektivu.

Určeno především pedagogům, asistentům pedagoga, školním psychologům, výchovným poradcům, ale i rodičům dětí s PAS.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING