Docela malý festival o autismu

…tak zní název kulturní akce, kterou uspořádala nezisková organizace APLA Jižní Čechy, z. ú. dne 19. září od 16 hodin v prostorách Spolkového domu Střelnice v Táboře.

Program, jehož součástí bylo divadlo, autorská tvorba, debata i výstava, se snažil přiblížit běžný život lidí s autismem, jejich odlišné vnímání a prožívání situací. Zúčastnilo se jej více jak 80 lidí. V rámci festivalu vystoupil divadelní soubor herců s autismem Dr.amAs se svou třetí divadelní inscenací „Teď mluvím já“, ve které si každý řekl to své. Šest herců vyprávělo šest historek. Každá byla jiná, stejně jako rozpětí poruchy autistického spektra, se kterou žijí. Vlastní tvorbu též představil Pavel Hlušička, pseudonymem Mnoháček Zgublačenko, který má s autismem osobní zkušenost. Následující debatou provedla Kristina Vrkočová. Celý program doplňovala vlaková výstava obrázků Péti s autismem.

Vstupné bylo dobrovolné a výtěžek bude použit na podporu rodin a dětí s autismem. Záštitu této akce poskytl pan starosta města Tábor Ing. Štěpán Pavlík.

Věříme, že si program všichni účastníci užili stejně jako my a budeme se těšit na příští, třeba Docela větší festival o autismu.

Za podporu děkujeme také městu Tábor a Jihočeskému kraji.

Foto z Festivalu

Foto z Festivalu

Foto z Festivalu Foto z Festivalu Foto z Festivalu Foto z Festivalu Foto z Festivalu Foto z Festivalu

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING