Ing. Eva Kocourková

vedoucí administrativní sekce, ekonomka, projektová manažerka

Vzdělání:

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu, obor Management
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, obor Ekonomika a management ve stavebnictví

Absolvované kurzy:

  • Role manažera I. (TUDYTAM, z.s.,2023)
  • Když si lidé hrají: Manipulace v životě manažera v sociálních službách (TUDYTAM, z.s.,2023)
  • Manažerský diamant (TUDYTAM, z.s.,2023)
  • Jak zadávat a kontrolovat úkoly v sociálních službách, (TUDYTAM, z.s.,2021)
  • Účetnictví a audit v nestátní neziskové organizaci (NROS, 2019)
  • Jak úspěšně realizovat projekt (NROS, 2019)

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING