Mgr. Viktor Šťástka

sociální pracovník, poradce rané péče, vedoucí SAS a RP APLA JČ

Vzdělání:

VŠ – Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity

Výcviky:

Vzdělávání supervizorů v sociálních službách (2009-2011, Olga Havránková, Jana Herbst, Instand)

Absolvované kurzy:

 • Úvod do standardů kvality sociálních služeb (2004, Milena Jabůrková, Pavel Novák)
 • Vedení poradenského rozhovoru (2005, Jan Svoboda, SPIN)
 • Iniciální vzdělávání průvodců v zavádění standardů kvality sociálních služeb (2007-2008, akreditovaný průvodce v zavádění standardů kvality sociálních služeb, MPSV)
 • Manažer v sociálních službách (2009-2011, Curatio)
 • Jarní škola sociální práce (2015, MPSV)

Pracovní zkušenosti:

 • Asistent a vedoucí chráněného bydlení pro lidi s mentálním postižením
 • Vedoucí sociálního úseku a manažer kvality v Sociálních službách Česká
 • Tvorba kritérií transformace sociálních služeb (účast v expertní skupině MPSV, a Children’s High Level Group)
 • Externí spolupracovník MPSV (ověřování metodiky v praxi poskytovatelů sociálních služeb)
 • Odborný pracovník v Národním centru podpory transformace sociálních služeb
 • Vedoucí pracovník skupiny Evaluace nového stavu uživatele (MPSV, Národní centrum podpory transformace sociálních služeb)

Lektorská, konzultační a publikační činnost:

 • Lektor CC Systems (ucelené kurzy Pracovník v sociálních službách)
 • Lektor Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (Koncepce dlouhodobé péče o seniory)
 • Lektor Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR (Standardy č. 4 a 6. v praxi)
 • Lektor bfz (Kurz pro pracovníky v sociálních službách)
 • Lektor MPSV (Příklady dobré praxe v transformaci sociálních služeb)
 • Lektor individuálního plánování
 • Auditor kvality (DSS Vlašská, Vyšší Hrádek p.s.s.)
 • Konzultant (DOZP Osek, DSS Vlašská, Praha 1, DS Galaxie Karviná, DOZP Pístina, Celsus Brno, DpS Strakonice, DOZP Sulická, Praha)
 • Spoluautor Metodiky a nástrojů posuzování nezbytné míry podpory uživatele (MPSV)
 • Spoluautor Evaluace nového stavu uživatele (doporučený postup MPSV)

V letošním roce slavíme 15 let fungování. Oslavte to s námi! Přehled akcí a událostí zaměřených k našemu výročí.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2022

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING