Bc. Lenka Maťhová

sociální pracovnice

Vzdělání:

2013 –2016 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, bakalářský obor Rehabilitační- psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory – (Bc.)

Kurzy a školení:

  • Neohrozit, ale neomezit? Práce s rizikem v sociálních službách (TUDYTAM 2022)
  • Doprovázení klienta na veřejnosti: Jak se chovat a jak reagovat? (TUDYTAM 2022)
  • Hodnocení pracovníků v sociálních službách- trénink hodnoticích rozhovorů (Diakonická akademie 2021)
  • Mapa – tvoříme akční plány (Quip – Rela Chábová) – 2020
  • Poruchy autistického spektra (APLA JČ)
  • Použití fyzické restrikce u klientů s problémovým chováním (NAUTIS 2018, 2023)

Pracovní a odborné činnosti:

  • 2023 - současnost Pracovník přímé obslužné péče – odlehčovací služba terénní, ambulantní a pobytová - (Diakonie ČCE – středisko Rolnička)
  • 2020 – 2022 Vedoucí terénní a ambulantní odlehčovací služby - (Diakonie ČCE – středisko Rolnička)
  • 2016 - 2018 Asistentka koordinátorky dobrovolníků – (Temperi o.p.s)
  • Od 2012 dobrovolník v PR, fundraisingu dobrovolnického centra, dobrovolník v rámci projektu Kamarád pro volný čas, asistentka koordinátora, dobrovolník na sportovním kroužku, plánovaní a realizace letních a víkendových pobytů – (Diakonie ČCE – středisko Rolnička)

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING