Sociální služby

Raná péče (č. registrace 3861284)

V rané péči provázíme rodinu dítěte s podezřením na autismus nebo s autismem v nové životní situaci. Nabízíme podporu rodičům, podporu rozvoje dítěte a pomáháme zorientovat se v dalších zdrojích pomoci.

 • Službu poskytujeme dětem do 7 let věku a jejich rodičům nebo dalším pečujícím lidem či institucím.
 • Službu poskytujeme v domácím prostředí dítěte nebo na jiných místech (naše pracoviště, škola, jiná sociální služba apod.).
 • Službu poskytujeme prostřednictvím zkušených a vzdělaných poradkyň.
 • V rámci této služby nabízíme mapování schopností a dovedností dítěte i pečujících lidí kolem něj, zjišťování potřeb dítěte a jeho rodiny, poradenství a vzdělávání, trénink dovedností a rozvoj schopností dítěte a další zákonem definované činnosti.

Sociálně aktivizační služby (č. registrace 5906103)

Prostřednictvím sociálně aktivizačních služeb spolupracujeme s člověkem s autismem v průběhu jeho života na získávání nových a upevňování stávajících dovedností pro běžný život. Podporujeme jeho blízké okolí, nabízíme prostor pro to být sám sebou a provázíme péčí o vlastní duševní zdraví.

 • Službu poskytujeme dětem starším 7 let věku, dospívajícím dětem a dospělým lidem a jejich rodičům nebo dalším pečujícím lidem či institucím.
 • Službu poskytujeme převážně na našich pracovištích, případně na jiných místech (domácnost, škola, jiná sociální služba apod.).
 • Službu poskytujeme prostřednictvím terapeutů nebo zkušených a vzdělaných sociálních pracovníků.
 • V rámci této služby nabízíme terapeutickou pomoc a doprovázení situacemi a událostmi běžného života.

Odlehčovací služba (č. registrace 2534470)

Prostřednictvím odlehčovacích služby pro lidi s autismem nabízíme jejich rodičům možnost odpočinku a vytváříme čas pro realizaci jejich vlastních potřeb. Lidem s autismem nabízíme pohodové trávení volného času a možnost zažít nové zkušenosti mimo rodinné prostředí.

 • Službu poskytujeme dětem a dospělým lidem s autismem od 3 do 35 let věku.
 • Služba je pobytová a poskytujeme ji ve vybraných víkendech v prostorách Dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech.
 • Službu poskytujeme prostřednictvím asistentů, a to vždy minimálně v poměru 1:1 – jeden asistent v době pobytu individuálně podporuje jednoho klienta.
 • V rámci této služby klienty podporujeme v aktivitách běžného dne, a to na základě jejich potřeb a přání. Víkendový pobyt má jednak pomoci klientům plnohodnotně strávit jejich volný čas a zároveň má pečujícím lidem okolo klienta umožnit odpočinek, strávit svůj čas po svém, mít chvíli od péče „volno“.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING