Konference"AUTISMUS VE SVĚTLE MOCI A BEZMOCI" duben 2023

IV. jihočeská odborná konference o autismu pořádaná APLA Jižní Čechy, z.ú.

Pořádáme v pořadí již čtvrtou odbornou konferenci o autismu na téma "Autismus ve světle moci a bezmoci" pro účastníky ze stran rodičů, pomáhajících profesí, pedagogů a lékařů. Jak je to s pocity moci a bezmoci v rodinách lidí s autismem, u pomáhajících profesí a lékařů. Jak se dostat z pocitů bezmoci k moci nad svým životem, situací…Právě tato témata budou rezonovat na námi pořádané odborné konferenci o autismu. Morální záštitu převzali hejtman Jihočeského kraje MUDr. Martin Kuba a místostarostka města Tábor Ing. Lenka Horejsková.

Termín: 18. 4. 2023, 9:00 – 16:30 hodin (prezentace účastníků od 8:30 hodin)

Konferenční poplatek:

  • do 26. 3. 2023 – 1 380 Kč

  • od 27. 3. 2023 – 1 580 Kč

Další informace:

Na místě bude možné nakoupit knihy z nakladatelství Pasparta Publishing, s.r.o.

Online registrace / přihláška

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:

Pro Vaše budoucí osvědčení:

Titul před jménem:
Titul za jménem:
Datum narození:
ve formátu: dd.mm.rrrr (např: 01.03.1959)
Organizace:
Fakturační adresa:
IČ: DIČ:
Poznámka:

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2023

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING