Konference"AUTISMUS VE SVĚTLE MOCI A BEZMOCI" duben 2023

IV. jihočeská odborná konference o autismu pořádaná APLA Jižní Čechy, z.ú.

Dne 18. 4. 2023 jsme uspořádali v pořadí již čtvrtou odbornou konferenci o autismu na téma "Autismus ve světle moci a bezmoci" pro účastníky ze stran rodičů, pomáhajících profesí, pedagogů a lékařů.

Celkem se jí zúčastnilo 120 posluchačů a vystoupilo 11 přednášejících. Zaznívaly jak příspěvky týkající se podpory malých dětí s autismem a jejich rodin, tak dětí školou povinných, dostatečný prostor byl věnován i práci s dospělými lidmi s poruchou autistického spektra, a to vše napříč resorty školství, zdravotnictví a sociálních služeb od více jak deseti přednášejících, odborníků ve své profesi, z celé České republiky.

Jaké je to s pocity moci a bezmoci v rodinách lidí s autismem, u pomáhajících profesí a lékařů. Jak se dostat z pocitů bezmoci k moci nad svým životem, situací…Právě tato témata rezonovala na námi pořádané odborné konferenci o autismu.
Morální záštitu převzali hejtman Jihočeského kraje MUDr. Martin Kuba a místostarostka města Tábor Ing. Lenka Horejsková.

Další informace:

Na místě bylo možné zakoupit knihy z nakladatelství Pasparta Publishing, s.r.o. a PORTÁL, s.r.o.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING