Skupinové nácviky sociálně komunikačních dovedností

Umět se adekvátně zapojit do vrstevnické skupiny a kooperovat s kamarády je jeden z hlavních pilířů úspěšného vývoje dítěte či dospívajícího. Pro děti s autismem to bývá velká výzva.

Proto pracujeme s dětmi ve skupinách s jasnými cíli a postupy. Skupinové nácviky nabízíme na našich pracovištích v Českých Budějovicích a v Táboře.
Podmínkou pro přijetí do skupinových nácviků je absolvování individuálních setkání. Informujte se u svého klíčového pracovníka.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING