Letní tábor

Hurá prázdniny! Ale kam pojedu?:(

Letní tábor pro děti a dospívající s autismem pořádáme od roku 2008. Letní tábor je každoročně využíván mnoha rodinami, které si tak mohou odpočinout a načerpat nové síly. Děti si užijí pobyt mezi svými vrstevníky a zažijí vše, co ke každému táboru patří – výlety, koupání, pečení buřtů, hry.

Organizační informace:
Termíny jednotlivých turnusů letních táborů vypisujeme v lednu na našich webových stránkách na hlavní straně. Zde také najdou zájemci informace, jak se přihlásit.
Jednotlivé turnusy jsou rozděleny jednak podle věku, dále dle toho, zda má dítě k autismu přidruženou poruchu intelektu nebo nikoliv.

Ohlasy rodičů:
„Ráda bych touto cestou velmi poděkovala za organizaci a práci s dětmi celému týmu, který tábor zajišťoval, nejvíce paní Modlitbové, paní Strakové a slečně asistentce Julii. Díky těmto úžasným ženám se tábor vyvedl nejlépe, jak mohl, syn si užil krásné dny a ačkoliv na začátku se úplně necítil nejlépe, tak jsem s klidným svědomím odjela a věděla jsem, že na Vašem táboře jistě „trpět“ nebude, vždy se najde někdo, kdo pozná, že je třeba pomoci a podpořit!!! Mockrát všem děkuji!!!"

„Prostory pro konání tábora jsou perfektní, moc hezké zázemí na moc hezkém místě. Myslím, že i proto je náš syn zde velmi spokojený a v pohodě. V dnešní době považuji skoro za zázrak, že taková akce vůbec probíhá v takové formě. Jsem za ni moc ráda. Chci takto ještě zpětně pochválit asistenta Petra, jak se o Matěje staral. Doufáme, že se Matěj bude moci i příští rok zúčastnit.“

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING