Konzultace

Sdělená starost, poloviční starost. Jsou-li otazníky, je třeba hledat odpovědi.

V rámci konzultací probíráme s rodiči nejčastěji výchovné postupy k dětem a dospívajícím s autismem, hranice, specifické chování dané diagnózou. Skrze lepší porozumění diagnóze svého dítěte rodič lépe reaguje v pro něj zátěžových situacích, více rozumí chování svého dítěte, dokáže lépe přizpůsobit svou komunikaci, aby mu dítě rozumělo, nevznikaly konfliktní situace. Při sezeních pracujeme rovněž s emocemi a obavami rodiče. V případě potřeby pracujeme s celým rodinným systémem, nevyjímaje prarodiče. Pracujeme přístupem rodinné systemické terapie.
Konzultace rovněž slouží k zodpovězení otázek týkajících se budoucnosti jejich dětí, možností terapií a vhodných přístupů, k vyřčení obav, uvolnění stresu a práce sama na sobě.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING