Podpora dítěte s autismem ve školním prostředí

Ve spolupráci s rodinou a Speciálně pedagogickým centrem (SPC) podporujeme klienta v jeho vzdělávání, napomáháme pedagogům porozumět autismu.

Děti a dospívající s autismem mají svá specifika nejen ve výchově, ale i při vzdělávání. Ve spolupráci s rodinou a SPC navrhujeme možné způsoby vzdělávání, doporučujeme pomůcky, spolupracujeme při sestavování individuálních vzdělávacích plánů.

Podporujeme pedagogy v porozumění specifickým projevům dítěte, hledáme společně možná řešení problematických situací a cesty, jak dítě dále v jeho vzdělávání a začlenění do kolektivu vrstevníků podpořit.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING