Konzultace

Každý potřebuje svůj prostor pro sdílení, a ne vždy je to rodina.

Při konzultacích s dětmi a dospívajícími s autismem pracujeme s tématy, která sami přináší. Slouží k probrání aktuálního dění v jejich životě, rozebrání si situací, které pro ně byly náročné, pracujeme s jejich emocemi, konzultace jsou prostorem pro vyřčení otázek týkajících se jejich diagnózy, budoucnosti, vztahů a dalších témat, která jim leží na srdci.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING