Podpora žáka v kolektivu třídy

Součástí naší spolupráce se školským zařízením je i nabídka dvouhodinového Semináře pro spolužáky, kterým podporujeme zdravé klima třídního kolektivu, kterého je součástí i dítě s autismem.

V letošním roce slavíme 15 let fungování. Oslavte to s námi! Přehled akcí a událostí zaměřených k našemu výročí.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2022

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING