Konzultace pro členy rodiny

Dospělostí to nekončí, je to jen další životní etapa, při které můžeme být s vámi.

Dospělost dětí s autismem s sebou rodičům přináší mnoho otazníků týkajících se jejich dalšího života, jako je možnost vzdělání, pracovního uplatnění, životní náplně, samostatného bydlení, financí, právní otázky způsobilosti, partnerství aj. Konzultace, jež nabízíme, jsou prostorem pro probrání jednotlivých témat, vyřčení obav, zpracování strachů, získání praktických informací a kontaktů na další služby.
V rámci konzultací se věnujeme nejenom rodičům dospívajících a dospělých lidí s autismem, ale i těm, kteří jsou jejich partnery. Dle aktuální potřeby nabízíme podporu párům či celým rodinám.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING