Odlehčovací služba

Náplň víkendového pobytu se odvíjí od aktuálních přání a možností jednotlivých klientů. Naším cílem je vytvořit pro všechny „pohodově“ strávený víkend.

  • Službu poskytujeme dětem a dospělým lidem s autismem od 3 do 35 let věku.
  • Služba je poskytována za úhradu.
  • Služba je pobytová a poskytujeme ji o víkendu vždy 1x- 2x v měsíci ve vypsaných termínech.
  • Službu poskytujeme v pronajatých prostorách DPN Opařany v budově B - viz mapa níže
  • Službu poskytujeme prostřednictvím proškolených asistentů, a to vždy minimálně v poměru 1:1 – jeden asistent v době pobytu individuálně podporuje jednoho klienta.

V rámci této služby klienty podporujeme v aktivitách běžného dne, a to na základě jejich potřeb a přání. Víkendový pobyt má jednak pomoci klientům plnohodnotně strávit jejich volný čas a zároveň má pečujícím lidem okolo klienta umožnit odpočinek, strávit svůj čas po svém, mít chvíli od péče „volno“.

Služba dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. obsahuje a poskytuje tyto základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
d) poskytnutí ubytování v případě pobytové služby
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
f) sociálně terapeutické činnosti
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING