Rozvoj a upevňování praktických dovedností

Klient si osvojí základní praktické dovednosti, jako je nakupování, přecházení přes silnici či cestování MHD.

Při nácviku praktických dovedností se s klientem zaměřujeme nejčastěji na nácvik nakupování, přecházení silnice, samostatného cestování MHD, orientaci ve městě a řešení s tím souvisejících situací. Dovednosti nacvičujeme dle aktuální úrovně dílčích dovedností klienta nejprve na pracovišti APLA JČ, poté vyrážíme do terénu, kde dovednost trénujeme nejprve s plnou, pak s částečnou podporou, poté pouhým dohledem. Během sezení má klient za úkol dílčí dovednosti trénovat v domácím prostředí. Dle povahy nacvičované dovednosti pak testujeme za pomoci dalších pracovníků, nakolik klient dovednost ovládá. Dle toho se zaměřujeme na další podporu při práci na zvládání praktických dovedností.

V letošním roce slavíme 15 let fungování. Oslavte to s námi! Přehled akcí a událostí zaměřených k našemu výročí.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2022

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING