Rozvoj a upevňování praktických dovedností

Klient si osvojí základní praktické dovednosti, jako je nakupování, přecházení přes silnici či cestování MHD.

Při nácviku praktických dovedností se s klientem zaměřujeme nejčastěji na nácvik nakupování, přecházení silnice, samostatného cestování MHD, orientaci ve městě a řešení s tím souvisejících situací. Dovednosti nacvičujeme dle aktuální úrovně dílčích dovedností klienta nejprve na pracovišti APLA JČ, poté vyrážíme do terénu, kde dovednost trénujeme nejprve s plnou, pak s částečnou podporou, poté pouhým dohledem. Během sezení má klient za úkol dílčí dovednosti trénovat v domácím prostředí. Dle povahy nacvičované dovednosti pak testujeme za pomoci dalších pracovníků, nakolik klient dovednost ovládá. Dle toho se zaměřujeme na další podporu při práci na zvládání praktických dovedností.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING