Sociální poradenství

Sdělíme vám, na co máte nárok, a kde si můžete o podporu požádat.

Poskytujeme základní sociální poradenství týkající se možnosti vyřízení příspěvku na péči a jiné dávky státní sociální podpory. Klientovi poradíme s vyřízením invalidního důchodu, zapsáním se na úřad práce, atd., v případě potřeby jej můžeme na úřad doprovodit. Dle dalších aktuálních potřeb poskytneme klientovi kontakty na další specializovaná pracoviště, kontakty na odborníky z řad lékařů či jiné neziskové organizace.

S rodiči zletilých klientů s autismem a závažnějším stupněm mentálního postižení probereme jejich dotazy týkající se omezování nakládání s penězi, aj., seznámíme s možnostmi ochrany klienta méně restriktivními způsoby, než je omezování právní způsobilosti.

Aktuální informace naleznete na stránkách https://www.uradprace.cz/web/cz/socialni-tematika.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING