Praxe

Naše organizace se stala klinickým pracovištěm pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. APLA JČ tak nabízí praxi primárně studentům oboru speciální pedagogika.

Odlehčovací služba

  • Odlehčovací služba je určena pro děti a dospělé lidi s autismem.
  • Odlehčovací službu poskytujeme v areálu psychiatrické nemocnice v Opařanech, v plánu jsou i pobyty v penzionu ve Chvalšinách u Českého Krumlova.
  • Pořádáme minimálně jeden pobytový víkend v měsíci (v pátek odpoledne se přijíždí a v neděli odpoledne se odjíždí). Téměř vždy jde jen o menší skupinu klientů (v průměru tři až čtyři) a o tom, co všechno se bude dít, rozhodují potřeby klientů a vaše nápady. Každý klient má svého asistenta, který se klientovi přes den věnuje a který v noci s klientem spí na pokoji. Tým pro konkrétní pobyt se vždy sestavuje předem a po vzájemné domluvě.

Letní tábor

  • Letní tábor využívají děti s autismem různého věku a s různou mírou podpory.
  • Letní tábory pořádáme ve Chvalšinách, kde máme k dispozici krásně zrekonstruovanou bývalou faru, která nyní slouží pro ubytování.
  • Jednotlivé turnusy jsou rozděleny jednak podle věku a dále dle toho, zda má dítě k autismu přidruženou poruchu intelektu nebo nikoliv.
  • Asistenti-praktikanti mají na táboře vždy na starost jednoho klienta, kterému pomáhají ve všem, v čem je potřeba. Letní tábor je často tematicky zaměřen, cílem je hlavně to, aby si děti svůj čas užily a aby si jejich rodiny zároveň mohly odpočinout a nabrat nové síly. Letní tábor vždy zajišťuje jeho vedoucí.

Pravidla:
Před zahájením praxe je vždy nutná osobní schůzka, kde si ujasníme, zda můžeme očekávání a požadavky studentů naplnit. Na osobní schůzce se zároveň rozhodneme, zda zájemci praxi umožníme. Na praxi doporučujeme přihlásit se s dostatečným předstihem.

Bližší informace získáte na emailu: vedouci-rp-sas@aplajc.cz.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING