Praxe

V současné době probíhá jednání s pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, na jehož konci bychom se měli stát klinickým pracovištěm této fakulty. APLA JČ tak bude nabízet praxi primárně studentům oboru speciální pedagogika.

Odlehčovací služba

  • Odlehčovací služba je určena pro děti a dospělé lidi s autismem.
  • Odlehčovací službu poskytujeme v areálu psychiatrické nemocnice v Opařanech, v plánu jsou i pobyty v penzionu ve Chvalšinách u Českého Krumlova.
  • Pořádáme minimálně jeden pobytový víkend v měsíci (v pátek odpoledne se přijíždí a v neděli odpoledne se odjíždí). Téměř vždy jde jen o menší skupinu klientů (v průměru tři až čtyři) a o tom, co všechno se bude dít, rozhodují potřeby klientů a vaše nápady. Každý klient má svého asistenta, který se klientovi přes den věnuje a který v noci s klientem spí na pokoji. Tým pro konkrétní pobyt se vždy sestavuje předem a po vzájemné domluvě.

Klubík

  • Klubík je součástí sociálně aktivizační služby a je určen pro děti s autismem od 8 let.
  • Klubík má prostory v centru Tábora, na stejné adrese, na které sídlí APLA JČ.
  • V Klubíku se setkává skupina 4-6 dětí, které mají podobné zájmy a dovednosti. Klubík probíhá každý čtvrtek odpoledne dvě hodiny. Cílem je, aby si děti mohly užít volný čas s ostatními dětmi, bez tlaku na výkon. Přídavným bonusem navíc je, že se naučí dovednosti užitečné do běžného života (např. připravit si svačinu, dojít si přes ulici do obchodu apod.). Děti má „na starost“ vedoucí Klubíku spolu s asistenty-praktikanty.

Letní tábor

  • Letní tábor využívají děti s autismem různého věku a s různou mírou podpory.
  • Letní tábory pořádáme ve Chvalšinách, kde máme k dispozici krásně zrekonstruovanou bývalou faru, která nyní slouží pro ubytování.
  • Jednotlivé turnusy jsou rozděleny jednak podle věku a dále dle toho, zda má dítě k autismu přidruženou poruchu intelektu nebo nikoliv.
  • Asistenti-praktikanti mají na táboře vždy na starost jednoho klienta, kterému pomáhají ve všem, v čem je potřeba. Letní tábor je často tematicky zaměřen, cílem je hlavně to, aby si děti svůj čas užily a aby si jejich rodiny zároveň mohly odpočinout a nabrat nové síly. Letní tábor vždy zajišťuje jeho vedoucí.

Pravidla:
Před zahájením praxe je vždy nutná osobní schůzka, kde si ujasníme, zda můžeme očekávání a požadavky studentů naplnit. Na osobní schůzce se zároveň rozhodneme, zda zájemci praxi umožníme. Na praxi doporučujeme přihlásit se s dostatečným předstihem.

Bližší informace získáte na emailu: stastka@aplajc.cz.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2021

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING