Zvládání problémového chování u lidí s poruchou autistického spektra

Kurz akreditován MPSV, číslo akreditace A2020/0551-SP/PC/PP/VP - Dobrovolný audit tohoto kurzu

„Že se problémové chování nevyskytuje nikdy z ničeho nic, že mu lze předcházet, ale ne vždy můžeme použít stejnou metodu na jeho zmírnění, že někdy stačí, když pracujeme sami se sebou a mnoho dalšího se dozvíte na kurzu věnujícímu se problémovému chování.“

Datum konání 9. - 10. 4. 2024
1. den 9:00 - 16:30
2. den 8:30 - 12:30
Cena 3 000,- Kč

Přednášející: Mgr. Lucie Straková Jirků, sociální pedagog a terapeut APLA Jižní Čechy,z.ú.

Místo konání: APLA Jižní Čechy, z.ú., Farského ulice 887, Tábor 390 02

Jedná se o dvoudenní kurz, počet výukových hodin (45 minut) 12.

Popis kurzu

Cílem kurzu je vysvětlit posluchačům funkčnost problémového chování, ukázat kauzální souvislost mezi myšlením lidí s autismem, problémy v komunikaci a jejich chováním. Naučit posluchače systematicky hledat příčiny takového chování a předat metody vedoucí k prevenci, snižování problémového chování. Posluchači se seznámí s riziky vlastních „myšlenkových pastí“, jež mohou být udržovacím faktorem problémového chování člověka s autismem, s nímž jsou v rámci výchovy a vzdělávání v kontaktu.

Určeno všem zájemcům o tuto problematiku, vhodné i pro ty, kteří pracují s dětmi s problémovým chováním, aniž je u nich stanovena diagnóza poruch autistického spektra (děti s ADHD, poruchami chování, aj.).

Online registrace / přihláška

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:

Pro Vaše budoucí osvědčení:

Titul před jménem:
Titul za jménem:
Datum narození:
ve formátu: dd.mm.rrrr (např: 01.03.1959)
Organizace:
Fakturační adresa:
IČ: DIČ:
Poznámka:

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING