Možné přístupy k chování náročnému na péči u lidí s PAS a MP

Kurz akreditován MPSV - bude doplněno

Datum konání 14. - 15. 11. 2024
1. den 9:00 - 16:30
2. den 8:30 - 12:30
Cena 3 000,- Kč

Přednášející: Mgr. Lucie Straková Jirků, sociální pedagog a terapeut APLA Jižní Čechy,z.ú.

Místo konání: APLA Jižní Čechy, z.ú., Farského ulice 887, Tábor 390 02

Jedná se o dvoudenní kurz, počet výukových hodin (45 minut) 12.

Popis kurzu

Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi řešení chování náročného na péči. Velká část kurzu je zaměřena na zjišťování příčin a zavedení preventivních opatření, aby se chování náročnému na péči dařilo předcházet. Posluchačům je představen pětikrokový model behaviorální analýzy - zjišťování příčin a jejich následné řešení. Posluchači jsou seznamováni se specifickými metodami zvládání chování náročného na péči, a to i dle míry a charakteru chování od verbální po fyzickou agresivitu, ulpívavé chování, řešení problematických cyklických otázek aj. Vycházíme především z modelu behaviorální a kognitivně behaviorální terapie a metody PBS (Podpora pozitivního chování). Část kurzu je věnována práci s vlastními emocemi a postoji, které mohou být rovněž spouštěčem chování náročného na péči či určitým stresorem při práci s uživatelem. Kurz je rovněž prakticky zaměřen - příklady z praxe, hledání řešení daných situací, zkouška jednotlivých technik.

Určeno všem zájemcům o tuto problematiku, vhodné i pro ty, kteří pracují s dětmi s problémovým chováním, aniž je u nich stanovena diagnóza poruch autistického spektra (děti s ADHD, poruchami chování, aj.).

Online registrace / přihláška

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:

Pro Vaše budoucí osvědčení:

Titul před jménem:
Titul za jménem:
Datum narození:
ve formátu: dd.mm.rrrr (např: 01.03.1959)
Organizace:
Fakturační adresa:
IČ: DIČ:
Poznámka:

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING