Mgr. Marcela Bočanová

poradkyně rané péče, sociální pracovnice

Vzdělání:

2013 – 2016
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta obor Sociální práce

2010 – 2013
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta obor Sociální práce ve veřejné správě

Absolvované kurzy:

  • Jak rozvíjet komunikaci u dítěte s poruchou autistického spektra (2020)
  • Úvod do intervenční metody O.T.A. u dětí raného věku s pozitivním záchytem PAS a nerovnoměrného vývoje (NROS, 2020)
  • Senzorická integrace (3lobit, o.z., 2020)

Pracovní zkušenosti:

2020 – dosud APLA JČ – poradkyně rané péče, sociální pracovník

2016 – 2019 Město Tábor, odbor sociálních věcí - sociální pracovník oddělení sociálně právní ochrany dětí (náhradní rodinná péče)

2014 – 2016 SOS dětské vesničky, z.s. – terénní sociální pracovník (SAS), metodik

V letošním roce slavíme 15 let fungování. Oslavte to s námi! Přehled akcí a událostí zaměřených k našemu výročí.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2022

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING