Bc. Lenka Maťhová

sociální pracovnice

Vzdělání:

2009 – 2013 Střední zdravotnická škola Tábor, studijní obor zdravotnický asistent
2013 –2016 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, bakalářský obor Rehabilitační- psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory – (Bc.)
2018 Získání profesní kvalifikace – Koordinátor dobrovolníků
2020 Získání profesní kvalifikace – Instruktor lezení na umělých stěnách
2019 - 2020 Trenérská kvalifikace - Trenér skupinového lezení

Kurzy a školení:

 • „Neohrozit, ale neomezit? Práce s rizikem v sociálních službách“ (TUDYTAM) – 2022
 • „Doprovázení klienta na veřejnosti: Jak se chovat a jak reagovat?“ (TUDYTAM) – 2022
 • Hodnocení pracovníků v sociálních službách- trénink hodnoticích rozhovorů (Diakonická akademie) – 2021
 • Mapa – tvoříme akční plány (Quip – Rela Chábová) – 2020
 • Poruchy autistického spektra (APLA JČ)
 • Školení o PO a BOZP pro vedoucí zaměstnance – 2020
 • Použití fyzické restrikce u klientů s problémovým chováním (NAUTIS) – 2018

Konference:

 • Autismus v době nejisté (APLA JČ) – aktivní účast
 • Autismus ze všech stran (APLA JČ)
 • Autismus všemi směry (APLA JČ)
 • „AUTISMUS V PRAXI“ (NAUTIS)

Další pracovní a odborné činnosti:
Od 2012
Dobrovolník v PR, fundraisingu dobrovolnického centra, dobrovolník v rámci projektu Kamarád pro volný čas, asistentka koordinátora, dobrovolník na sportovním kroužku, plánovaní a realizace letních a víkendových pobytů – (Diakonie ČCE – středisko Rolnička)
Od 2012 - ukončeno
Dobrovolník - jednorázové akce – např. setkání rodin, benefiční akce, asistent na pobytech rodin - (I MY o.p.s.)
2014-2017 Dobrovolník - jednorázové akce – setkání rodin, benefiční akce aj. - (APLA JČ)
2016- 2018 Asistentka koordinátorky dobrovolníků – (Temperi o.p.s)
2018–2019 Asistentka v rodinách – lidé s mentálním a kombinovaným postižením, školitelka asistentů pro práci v rodinách - (Diakonie ČCE – středisko Rolnička)
2019 – 2020 Pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče - (Diakonie ČCE – středisko Rolnička)
2020 – 2022 Vedoucí terénní a ambulantní odlehčovací služby - (Diakonie ČCE – středisko Rolnička)
2023 - současnost
Pracovník přímé obslužné péče – odlehčovací služba terénní, ambulantní a pobytová - (Diakonie ČCE – středisko Rolnička)
2023 – současnost
Koordinátor dobrovolníku - (Diakonie ČCE – středisko Rolnička)
2023 – současnost
Sociální pracovník – Sociálně aktivizační služba - (APLA JČ)
Od 2011 – současnost
Asistent na letních táborech a odlehčovacích pobytech - (APLA JČ)

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2023

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING