Pavla Bestová

pracovnice v sociálních službách

Vzdělání:

Speciální pedagogika Karlova univerzita - pedagogické minimum
Rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Výcviky:

 • Videotrénik interakcí Modul II (2018 - 2021, SPIN, z.s.) - Akreditovaný trenér v metodě Videotrénink interakcí
 • Výcvik instruktorů skupinových nácviků sociálně komunikačních dovedností pro děti s autismem (CTA - Středisko pro Centrum Terapie Autismu z.s., 2017)
 • Videotrénik interakcí (2017 - 2018) - Základní výcvik ve VTI - Modul I
 • Dvouletý výcvik v profesních dovednostech pro pracovníky v pomáhajících profesích - Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, o.p.s (2014 - 2016)

Absolvované kurzy:

 • Senzorická integrace (3lobit, o.z.,2020)
 • Konference Institutu rodinné péče Natama, Vyvíjející se mozek: Sociálně-emocionální vývoj dítěte, Přednášející: Petra Winnette a Nim Tottenham (říjen 2018)
 • Výchova a vzdělávání dětí s PAS (APLA Praha, Střední Čechy, o.s.)
 • Vytváření inkluzivní školy (Rytmus, o.s.) 2013
 • Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí (Prev-centrum) leden-září 2013
 • Překonávání obtíží při začlenění žáka s PAS do kolektivu třídy, ovlivňování klimatu třídy (APLA Praha, Střední Čechy, o.s.)
 • Použití fyzické restrikce u klientů s problémovým chováním (APLA Praha, Střední Čechy, o.s.)
 • Intuitivní rodičovství, jeho poruchy a možnosti prevence a intervence (občanské sdružení SPIN 2015)

Pracovní zkušenosti:

 • Od roku 2011 – současnost APLA Jižní Čechy, z.ú – pracovník přímé péče
 • Centrum pro rehabilitaci ARPIDA (1998 – 2004) – asistent pedagoga, vychovatel

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2023

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING