Bc. Eliška Kašparová

sociální pracovnice

Vzdělání:

2021 - dosud Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta navazující obor Etika v sociální práci 2018 - 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta obor Sociální a charitativní práce

Absolvované kurzy:

  • Ucelené vzdělávání v problematice PAS (2023, RIC)
  • MAPA, Tvoříme akční plány (2022, Rytmus)
  • Sebezkušenostní výcvikový kurz Integrované psychoterapie (2022, PSIN)
  • Etika v praxi I. a II. (2021, Pečuj doma)
  • Sociálně - právní minimum (2021, Pečuj doma)

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING