Bc. Lenka Smejkalová

poradkyně rané péče, sociální pracovnice - speciální pedagog

Vzdělání:

2000 - 2004 Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta obor Speciální pedagogika pro MŠ a vychovatele, státní závěrečná zkouška: logopedie, psychopedie.

Výcviky:

  • Videotrénik interakcí - Modul II (SPIN 2023 - 2025)
  • Videotrénik interakcí - Základní výcvik ve VTI - Modul I (SPIN 2022 - 2023)

Absolvované kurzy:

  • Karen Pearce – Tajuplná matematika, Smyslová výchova (Montessori refresh 2019)
  • Karen Pearce – Praktický život, Jak připravit prostředí a program MŠ (Montessori refresh 2018)
  • Vzdělávací instituce DVPP PaeDr. Zdeňka Janhubová, Stimulační program Maxík
  • Deborah Sulovsky - Hudba a linie = vnitřní harmonie, prohlubování hudebně – pohybových dovedností v Montessori pedagogice pro MŠ

Pracovní zkušenosti:

2021 – dosud APLA JČ – poradkyně rané péče, sociální pracovník
2012 - 2021 – učitelka, od roku 2018 ředitelka Mateřské školy Vokovická (s prvky Montessori pedagogiky), Praha 6

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING