Bc. Lenka Smejkalová

poradkyně rané péče, sociální pracovnice - speciální pedagog

Vzdělání:

2000 - 2004
Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta obor Speciální pedagogika pro MŠ a vychovatele, státní závěrečná zkouška: logopedie, psychopedie.

Absolvované kurzy:

2022 - 2023

  • Videotrénik interakcí - Základní výcvik ve VTI - Modul I

2019

  • Karen Pearce – Tajuplná matematika (Montessori refresh)
  • Karen Pearce – Čtení a psaní v předškolním věku – Inspirace v Montessori
  • Karen Pearce – Smyslová výchova (Montessori refresh)
  • Kamila Randáková – Číst a psát a rozumět

2018

  • Karen Pearce – Praktický život (Montessori refresh)
  • Vzdělávací instituce DVPP PaeDr. Zdeňka Janhubová, Stimulační program Maxík
  • Karen Pearce – Jak připravit prostředí a program MŠ Montessori
  • Karen Pearce - Umění pozorovat
  • Deborah Sulovsky - Hudba a linie = vnitřní harmonie, prohlubování hudebně – pohybových dovedností v Montessori pedagogice pro MŠ

Pracovní zkušenosti:

2021 – dosud APLA JČ – poradkyně rané péče, sociální pracovník
2012 - 2021 – učitelka, od roku 2018 ředitelka Mateřské školy Vokovická (s prvky Montessori pedagogiky), Praha 6
2009 – 2012 ředitelka MŠ Horoměřice
2003 – 2009 učitelka v Mateřské škole Vokovická
2000 – 2003 asistentka rektora ArcS, Univerzita Karlova v Praze
1999 – 2000 účetní Zepris, s. r. o., Praha 4

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2023

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING