Dítě s autismem v mateřské škole - workshop pro snadnou inkluzi

Kurz akreditován MŠMT, číslo akreditace MSMT- 5820/2022-3-203

Datum 22. 9. 2022
Začátek 13:30
Konec 17:30
Cena 1 600,- Kč

Přednášející: Mgr. Petra Marešová, DiS., speciální pedagog APLA Jižní Čechy, z.ú.

Místo konání: APLA Jižní Čechy, z.ú., Farského ulice 887, Tábor 390 02

Jedná se o jednodenní kurz, počet výukových hodin (45 minut) 4.

Obsah kurzu:

a) Co je důležité a co počká – čím začít
Účastníci budou vedeni k tomu, aby se zamysleli, čím je dobré začít při nástupu dítěte do mateřské školy. Co je nejdůležitější, co počká, jak postupovat při adaptaci na nové prostředí, co mohou udělat preventivně.

b) Strukturované učení, Výměnný obrázkový komunikační systém
Účastníci budou seznámeni se základními principy strukturovaného učení s pomůckami. Budeme se zabývat také rozvojem komunikace pomocí Výměnného obrázkového komunikačního systému, účastníci budou s touto metodou seznámeni, nikoliv proškoleni.

c) Podpora hry a kooperace s vrstevníky
Účastníci se seznámí s významem hry u dětí, proč v ní děti s autismem selhávají, proč je jejich hra nefunkční. Ukážeme si, jak konkrétně a adekvátně pomoci dítěti s autismem, které si samo nedokáže hrát. Až se to naučí, tak jak ho podpořit, aby začalo kooperovat s ostatními dětmi a tak profitovat ze společného sdílení.

d) Některé omyly, které se objevují mezi pedagogy při práci s dítětem s autismem
Na konkrétních příkladech z naší zkušenosti při spolupráci s mateřskými školami vysvětlíme, jak předsudky a nedostatečné informace o diagnóze mohou způsobit těžkosti při inkluzi dítěte s autismem.

e) Praktická část - výroba pomůcek
Účastníci si vyrobí konkrétní pomůcky, které jim pomohou při práci s dítětem s autismem. Pomůcky se budou týkat probraných témat: karty na Výměnný komunikační systém, karty na denní režim, karty na strukturu prostoru, vizualizace hry.

Cílovou skupinou workshopu jsou pedagogové a asistenti pedagoga, kteří pracují s dítětem s autismem v mateřské škole nebo speciální mateřské škole.

Online registrace / přihláška

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Poznámka:

V letošním roce slavíme 15 let fungování. Oslavte to s námi! Přehled akcí a událostí zaměřených k našemu výročí.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2022

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING