Jak na konflikt aneb první pomoc v krizové situaci

Kurz akreditován MPSV, číslo akreditace A2024/0423-SP/PC/PP/VP

Datum konání 17. 5. 2024
Začátek 9:00
Konec 15:00
Cena 2 000,- Kč

Přednášející: Bc. Lucie Čmuchová, mediace, facilitace

Místo konání: APLA Jižní Čechy, z.ú., Farského ulice 887, Tábor 390 02

Jedná se o jednodenní kurz, počet výukových hodin (45 minut) 6.

Popis kurzu:

Cílem kurzu je ukázat posluchačům, že je možné chápat konflikt, jako podnět ke změně a seznámit je s procesem řešení konfliktu. Jak konstruktivně jednat v náročné situaci a co se sebou samým při řešení takové situace si účastníci vyzkouší na praktických ukázkách. Konflikt sebou téměř vždy nese silné emoce, které brání jeho řešení. Účastníci se seznámí s hlavními technikami aktivního naslouchání, které snižují emoční rámec situace a napomáhají v cestě dohody obou stran.

Cílovou skupinou jsou pedagogové, speciální pedagogové, asistenti, sociální pracovníci, rodiče dětí nejen se specifickými vzdělávacími potřebami. To znamená všichni, koho se téma aktuálně týká a mají zájem zjistit, jak konfliktní situaci ošetřit.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING