Zvládání obtížných situací, aneb jak zůstat dobrým rodičem, učitelem, asistentem, …a přitom nevyhořet

Kurz akreditován MPSV, číslo akreditace A2021/0034-SP/PC/PP/VP

Datum konání 11. 6. 2024 - zrušeno, 18. 10. 2024
Začátek 9:00
Konec 15:00
Cena 1 600,- Kč

Přednášející: Mgr. Lucie Straková Jirků, sociální pedagog a terapeut APLA Jižní Čechy,z.ú.

Místo konání: APLA Jižní Čechy, z.ú., Farského ulice 887, Tábor 390 02

Jedná se o jednodenní kurz, počet výukových hodin (45 minut) 6.

Popis kurzu:

Primárním cílem kurzu je předat posluchačům nový náhled na zátěžové životní situace a dále metody, jak pracovat, aby u nich nedocházelo k syndromu vyhoření, či dlouhodobému psychickému diskomfortu. Kurz je veden prakticky s teoretickým základem pro snazší porozumění. Teoretický základ je především zaměřen na fungování lidské mysli, práci s myšlenkami a mindfulness. Posluchači se naučí práci s dechem a mindfulness, jako prostředek pro uvolnění, práci se stresem, předcházení impulzivního chování. Velkým tématem je rovněž práce s vlastními hodnotami posluchače, jejichž následování či nenásledování má vliv na naše chování a řešení zátěžových situací, ovlivňuje míru stresu v našich životech.

ACT terapie

Celý kurz čerpá z poznatků ACT terapie (Terapie smíření a odhodlání), která se velmi efektivně používá k řešení především úzkostí, pocitů ztráty smyslu, ovlivnění impulzivního chování, což vše velmi úzce souvisí se syndromem vyhoření v pomáhajících profesích.

Online registrace / přihláška

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:

Pro Vaše budoucí osvědčení:

Titul před jménem:
Titul za jménem:
Datum narození:
ve formátu: dd.mm.rrrr (např: 01.03.1959)
Organizace:
Fakturační adresa:
IČ: DIČ:
Poznámka:

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING