ČSOB pomáhá regionům

Přijedeme častěji - automobil pro ranou péči

podzim 2021: 126 402 Kč

Díky projektu byl pořízen druhý automobil pro terénní formu poskytování služby rané péče. U nejmenších dětí tak dokážeme zajistit podporu v jejich přirozeném prostředí minimálně dvakrát měsíčně.

Rodičům a dětem pomůžeme s létem – letní tábory pro děti s autismem z Jihočeského kraje

léto 2020: 72 723 Kč

Projekt zahrnuje tři turnusy letních táborů pořádaných pro děti s autismem z celého Jihočeského kraje. Celkem si letní tábory užilo 26 klientů. Stejný počet rodin si během té doby odpočinulo. Péče o dítě s PAS je náročná a pečují okolí potřebuje načerpat síly pro další péči. Všechny turnusy LT měly sestavený speciální program, který byl odborně připraven našimi kmenovými zaměstnanci. Součástí programu byly tradiční aktivity jako šipkovaná, opékání buřtů, ale také speciální aktivity pro děti s PAS (canisterapie, muzikoterapie). Dětem s pak tak dáváme příležitost strávit prázdniny jako jejich vrstevníci.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING