Nadace ČEZ

Letní tábory pro děti s autismem z Jčk

Péče o děti s autismem je nesmírně náročná a rodiny a pečující okolí si potřebují odpočinout a načerpat nové síly pro další péči. Dětem a dospívajícím s autismem dáme příležitost strávit prázdniny, jako jejich vrstevníci a naučíme je možnostem, jak trávit volný čas. Navazujeme tak na celoroční činnost naší organizace. nadace čez

léto 2022: 50 000 Kč

Děkujeme Nadaci ČEZ, že můžeme díky jejich příspěvku dofinancovat část mezd, potravin, nájemného a doprovodného programu.

"Mimo hlavní proud" - Rozšíření služeb pro lidi s poruchou osobnosti a chováním náročným na péči

Díky projektu byly vzdělány pracovnice přímé péče v oblasti péče o klienty s chováním náročným na péči a intelektuálním hendikepem. Naučily se, jak tomuto chování předcházet a jak nejlépe ve vybraných situacích komunikovat. Součástí projektu byla i péče o zaměstnance v podobě individuálních supervizí.

duben 2022 - duben 2023: 80 000 Kč

"Přes překážky k lepšímu životu a samostatnosti"

Cílem projektu bylo pokračování profesionalizace péče o klienty s těžší formou autismu, popř. kombinací s mentálním postižením. Pracovnice byly v rámci projektu vzdělány v postupech práce, které vychází z chování jednotlivců a dopadu, který může mít naše interakce na eskalaci stresu a výskyt problémového chování (a jak tomuto chování předcházet). Kurzy byly zaměřeny na respektující přístup a používání proaktivních strategií u klientů náročných na péči, nácvik sebeobslužných dovedností a prací s motivací klientů.

duben 2023 - březen 2024: 134 662 Kč

Děkujeme Nadaci ČEZ, že můžeme díky jejich příspěvku dofinancovat specializované kurzy a supervize zaměstnanců přímé péče.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING