Město Tábor

IV. jihočeská odborná konference o autismu - "AUTISMUS VE SVĚTLE MOCI A BEZMOCI"

duben 2023: 19 000 Kč

Jaké je to s pocity moci a bezmoci v rodinách lidí s autismem, u pomáhajících profesí a lékařů. Jak se dostat z pocitů bezmoci k moci nad svým životem, situací… Tato témata rezonovala na již IV. odborné konferenci o autismu. Zaznívaly jak příspěvky týkající se podpory malých dětí s autismem a jejich rodin, tak dětí školou povinných, dostatečný prostor byl věnován i práci s dospělými lidmi s poruchou autistického spektra, a to vše napříč resorty školství, zdravotnictví a sociálních služeb od více jak deseti přednášejících, odborníků ve své profesi, z celé České republiky.

Docela malý festival o autismu - "Jiný úhel pohledu"

září 2021: 16 900 Kč

Program, jehož součástí bylo divadlo, autorská tvorba, debata i výstava, se snažil přiblížit běžný život lidí s autismem, jejich odlišné vnímání a prožívání situací. Zúčastnilo se jej více jak 80 lidí. V rámci festivalu vystoupil divadelní soubor herců s autismem Dr.amAs se svou třetí divadelní inscenací „Teď mluvím já“, ve které si každý řekl to své. Šest herců vyprávělo šest historek. Každá byla jiná, stejně jako rozpětí poruchy autistického spektra, se kterou žijí. Vlastní tvorbu též představil Pavel Hlušička, pseudonymem Mnoháček Zgublačenko, který má s autismem osobní zkušenost. Následující debatou provedla Kristina Vrkočová. Celý program doplňovala vlaková výstava obrázků Péti s autismem.

Rodičům a dětem pomůžeme s létem – letní tábory pro děti s autismem

léto 2023: 31 000 Kč
léto 2022: 33 000 Kč
léto 2021: 34 000 Kč
léto 2020: 39 000 Kč

Skupinové nácviky pro děti s autismem dle konceptu CTA

leden-prosinec 2019: 39 000 Kč

Při skupinových nácvicích používáme koncept skupinových nácviků dle organizace Centrum terapie autismu (dále jen CTA), ve kterém jsme byli proškolení paní Klárou Doškovou. Koncept je založen na bloku 4 intenzivních skupinových nácviků. Každému nácviku předchází videozpětná vazba toho, co se na minulém nácviku podařilo. Díky projektu zvýšíme šanci, aby 10 dětí s autismem bylo úspěšnější v kolektivu svých vrstevníků a nebylo sociálně vyčleňováno. Intenzivními nácviky pomůžeme dětem porozumět a naučit se dovednosti sociální komunikace, kterou vzhledem ke svému znevýhodnění postrádají. V celkovém důsledku podpoříme rozvoj osobnosti těchto dětí, díky čemuž mohou lépe zvládat úskalí 'běžného' života.

Dofinancování základních sociálních služeb

rok 2021: 127 000 Kč
rok 2020: 132 000 Kč
rok 2019: 159 000 Kč

Zájmové kroužky pro děti s autismem

leden-prosinec 2018: 38 000 Kč

Cílem kroužků je nejenom obohacení dětí o další zážitky a radost ze setkávání s kamarády a vrstevníky, ale zejména posílení přirozeného rozvoje sociálních vztahů, navázání a udržení kamarádství a rozvoj osobnosti při společném neformálním setkávání dětí. Celkem plánováno zájmových kroužků na rok 2018: 35x vždy pro max. 7 dětí s PAS.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING