Město Tábor

Rodičům a dětem pomůžeme s létem – letní tábory pro děti s autismem z Jihočeského kraje
léto 2020: 39 000 Kč

Skupinové nácviky pro děti s autismem dle konceptu CTA

leden-prosinec 2019:39 000 Kč

Při skupinových nácvicích používáme koncept skupinových nácviků dle organizace Centrum terapie autismu (dále jen CTA), ve kterém jsme byli proškolení paní Klárou Doškovou. Koncept je založen na bloku 4 intenzivních skupinových nácviků. Každému nácviku předchází videozpětná vazba toho, co se na minulém nácviku podařilo. Díky projektu zvýšíme šanci, aby 10 dětí s autismem bylo úspěšnější v kolektivu svých vrstevníků a nebylo sociálně vyčleňováno. Intenzivními nácviky pomůžeme dětem porozumět a naučit se dovednosti sociální komunikace, kterou vzhledem ke svému znevýhodnění postrádají. V celkovém důsledku podpoříme rozvoj osobnosti těchto dětí, díky čemuž mohou lépe zvládat úskalí 'běžného' života.

Dofinancování základních sociálních služeb

rok 2020: 132 000 Kč
rok 2019: 159 000 Kč

Zájmové kroužky pro děti s autismem

leden-prosinec 2018: 38 000 Kč

Cílem kroužků je nejenom obohacení dětí o další zážitky a radost ze setkávání s kamarády a vrstevníky, ale zejména posílení přirozeného rozvoje sociálních vztahů, navázání a udržení kamarádství a rozvoj osobnosti při společném neformálním setkávání dětí. Celkem plánováno zájmových kroužků na rok 2018: 35x vždy pro max. 7 dětí s PAS.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2021

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING