Nadační fond ABAKUS

Mami, tati, zvládnu to sám

1 454 415

23. 6. 2022 - 31. 12. 2023

Projekt je zaměřený na podporu procesu přecházení dětí a dospívajících s autismem do dalších a nových etap svého života. Do života, který si co nejvíce vyberou sami, protože oni ho jednou budou žít. Chceme je podpořit na cestě k dospělosti, stejně tak chceme podpořit jejich rodiče nebo další pečující, kteří je budou na této pouti do života doprovázet. Na konci projektu by měli ideálně stát děti a dospívající s autismem, kteří jsou lépe připraveni na svou dospělost a jejich rodiče a pečující, kteří se odchodu svých dětí do života již tolik neobávají a kteří jim na tuto cestu drží palce.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING