Nadace The VELUX Foundations

1) Využití VTI v rodinách dětí s autismem

543 209,-

1. 7. 2019 - 30. 6. 2021

„Grantový program Nadace rozvoje občanské společnosti, financovaný z prostředků The VELUX Foundations“

Projekt je zaměřen na inovativní postup při poskytování služby rané péče pro 12 klientů s autismem a jejich rodin z Jihočeského kraje. Díky speciální metodě 'Videotrénink interakcí (VTI)' budeme intenzivně pomáhat v domácím prostředí tam, kde mají rodiče obtíže při výchově a vedení svých dětí. Mnoha výzkumy je doloženo, že VTI je velmi účinná metoda v posilování rodičovských kompetencí a má příznivý vliv na rozvoj dítěte. VTI je založen na úspěšné interakci a komunikaci mezi rodičem a dítětem.

V rámci projektu zajistíme a zvýšíme kvalitu odbornosti námi poskytované služby rané péče pro 12 nových klientů s autismem. Na začátku spolupráce se všemi rodinami provedeme videozáznamovou analýzu interakce mezi rodičem a dítětem a následně zvolíme další vhodný postup spolupráce. Cílem je tedy posílení této interakce, rodičovských kompetencí a rozvoj rodičů i dětí s PAS díky odborné metodě VTI doplněné intenzivní ranou péčí APLA JČ.

Podpořeno z Grantového programu Nadace rozvoje občanské společnosti, financovaného z prostředků The VELUX Foundations“.

2) Pečuje se o nás, abychom mohli dobře pečovat i my…

15 900,-

1. 10. 2021 - 30. 11. 2021

Cílem projektu bylo nabídnout pracovníkům přímo poskytujícím podporu dětem s autismem a jejich rodinám péči v podobě pravidelných supervizí. Supervizi zde vidíme jako pečující nástroj o pracovníky s přímým dopadem na kvalitu námi poskytovaných sociálních služeb a s dopadem na organizaci jako takovou. V rámci projektu byly realizovány 3 typy externí supervizní podpory – individuální a týmová supervize a supervize videotréninku interakcí.

Podpořeno z Grantového programu Nadace rozvoje občanské společnosti, financovaného z prostředků The VELUX Foundations“.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING