Ministerstvo práce a sociálních věcí

Dodávka automobilu pro terénní služby APLA Jižní Čechy, z.ú."

březen 2021 - duben 2022: 342 750 Kč

Záměrem akce bylo pořízení jednoho automobilu pro výkon terénních služeb poskytovaných naší organizací (především služby rané péče) v rámci celého Jihočeského kraje a to i ve ztížených klimatických podmínkách.

"Tento projekt byl spolufinancován v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 013 310."

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING