Kognitivně behaviorální terapie

Prostřednictvím této terapie porozumí klient vlivu svého myšlení na své chování, a prostřednictvím změny navyklých myšlenkových procesů dokáže své chování měnit.

Kognitivně behaviorální terapii využíváme především při práci s lidmi s Aspergerovým syndromem a jejich rodiči, neboť zásadní při práci na změně chování je práce s myšlenkami a emočním prožíváním člověka v dané situaci.
Je tedy nutné, aby klient měl dobré komunikační dovednosti, uměl reflektovat alespoň částečně své emoční prožívání a byl motivován ke spolupráci.
Vycházíme z premisi: „Každou prožívanou situaci si určitým způsobem myšlenkově vyhodnotíme, na základě našich zkušeností, emočního ladění, osobní historie. To, jak o dané situaci smýšlíme, má vliv na to, jak ji emočně prožíváme, zda např. jako radostnou či ohrožující. A to má za následek to, jak se v dané situaci budeme chovat, zda se budeme radostně smát, či začneme utíkat, případně se bránit.“ Problémové chování lidí s Aspergerovým syndromem je často spouštěno negativním až katastrofickým vyhodnocením situace, na něž pak nejčastěji reagují úzkostí či vztekem, následně únikem či bojem.

Zaměřujeme se tedy na práci s myšlenkami a emočním laděním. V práci s rodiči tento terapeutický přístup napomáhá ke zvládání obtížných situací při péči o dítě s autismem, snížení stresu, zmírnění impulzivního jednání, hledání jiných způsobů chování, které jsou ve vztahu k dítěti s autismem užitečnější a vedou k větší vzájemné harmonii.

V letošním roce slavíme 15 let fungování. Oslavte to s námi! Přehled akcí a událostí zaměřených k našemu výročí.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2022

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING