Videotrénik interakcí (VTI)

„Člověk si takových detailů normálně nevšimne.“ To jsou častá slova rodičů, když sledujeme videozáznamy jejich interakce s dítětem.

Videotrénink interakcí je krátkodobá a intenzivní podpora pro rodiče zaměřená na interakci mezi rodičem a dítětem.
Pomáhá rodičům porozumět projevům dítěte. Zvyšuje se jejich citlivost a naladění na potřeby dítěte. Rodiče pomocí videotrenéra objevují, jak věnovat pozornost dítěti, jak se na něj naladit, jak ho podporovat v interakci, usměrňovat, vést jej. Zvyšuje se jejich sebevědomí a kompetence. Rodič nabývá dovednosti důležité pro úspěšnou interakci s dítětem.
Prohlédněte si video vytvořené kolegy z rané péče RANÁ STAROSTLIVOSŤ Bratislava, které vám jednoduchou formou zprostředkuje základní a nejdůležitější význam VTI - intuitivní rodičovství (význam interakce a důležitosti kvality na rozvoj dítěte).

Jak spolupráce probíhá?

  • Přijedeme k vám domů a natočíme vaši interakci s dítětem.
  • Po důkladné analýze videozáznamu přijedeme na další návštěvu a společně sledujeme vybrané úseky. Pomocí otázek a práce s videem nacházíte s videotrenérem momenty, které se vám daří, objevujete možnosti, co můžete dělat ještě pro to, abyste dosáhli svého cíle. Ten je často zaměřen na spolupráci s dítětem, komunikaci a emocionální vztah. Regulace emocí je velmi důležitou dovedností. Nabízíme opět video rané péče RANÁ STAROSTLIVOSŤ, které vystihuje podstatu dovedností rodiče, které může využívat při regulaci emoce svého dítěte.

Videotrénik u nás poskytují akreditovaní videotrenéři, kteří prošli výcvikem u organizace SPIN, z. s., která je jako jediná organizace v České republice oprávněna udělovat osvědčení pro kvalifikaci VTI trenéra.

V letošním roce slavíme 15 let fungování. Oslavte to s námi! Přehled akcí a událostí zaměřených k našemu výročí.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2022

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING