Sandtray - Práce s terapeutickým pískovištěm

Při hře s pískem a figurkami, se klient uvolní, snadněji se mu komunikuje, získává náhled na své potíže.

Práce na terapeutickém pískovišti napomáhá klientovi k snazšímu vyjádření své současné situace, ztvárnění řešeného problému, získání nadhledu a hledání zdrojů řešení. Tato projektivní metoda napomáhá zapojit obě mozkové hemisféry, pracovat se symboly a zapojit vědomé i nevědomé procesy psychiky.
Hravá forma dává práci lehkost, možnost odosobnění se od potíží a snazší komunikaci o problému. Klienta vede k nadhledu, vidění v souvislostech a nalézání nových způsobů řešení svých potíží.

Tímto způsobem pracujeme s dětmi s Aspergerovým syndromem a jejich rodinami.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING