Motivační rozhovory

Přístup zaměřený na hledání vnitřní motivace klienta pro změnu chování.

Odborník spolu s klientem hledá důvody proč něco měnit a způsoby, jak to udělat.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING