Terapeutické karty

Při práci s terapeutickými kartami klient snáze vyjádří některé své pocity, myšlenky, pro které je těžké najít slova.

Práce s terapeutickými kartami napomáhá klientovi k snazšímu sebevyjádření, uvědomění si své situace, hodnot, emocí, potřeb a nalézání možných zdrojů řešení či zmírnění svých obtíží.
Díky práci se symboly je klient odosobněn od svých potíží, získává nadhled, což vede k snazší komunikaci o problematických situacích a nalézání zdrojů.

Využíváme řadu terapeutických karet, od karet emocí, hodnot, situačních karet, po karty určené ke zpracování stresových situací, krize či karty motivační. Využíváme je pro práci s jednotlivci, tak na skupině, a to nejen s klienty s autismem, ale i jejich rodinným příslušníky.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING