Plánování zaměřené na člověka

Prostřednictvím tohoto přístupu plánujeme s klientem naplňování jeho přání a potřeb v jeho přirozeném prostředí.

Z konceptu Plánování zaměřené na člověka využíváme při naší práci především metody MAPA a CESTA. Filozofickým východiskem konceptu je „na prvním místě člověk“, se svými přáními, tužbami a potřebami. Metoda MAPA a CESTA nám napomáhají společně s klientem a jemu blízkými mapovat jeho stávající situaci a s ohledem na jeho přání a potřeby sestavovat plán aktivní podpory na jeden rok při využití zdrojů v rámci jeho přirozené komunity, sociálních vazeb, sítí, v kterých žije.

Snahou je předcházet závislosti na sociálních službách, nevytvářet speciální programy, ale využívat maximálně přirozeného prostředí, v němž člověk s autismem žije a snažit se ho tak začlenit co nejvíce do běžného života většinové společnosti.


Metodou provázejí dva pracovníci, účastní se jí klient a jím zvolení další lidé z jeho přímého okolí (rodina, soused, asistentka, vedoucí pěveckého kroužku, …), pracuje se s vizuálním ztvárněním celého procesu a zaznamenání jednotlivých dílčích úkolů k dosažení cíle. Díky vizuálnímu zpracování je celý proces jasnější, lze se k němu kdykoli vrátit, umožňuje lepší pochopení pro lidi s autismem.
Metod využíváme nejčastěji při přípravě na plánovanou změnu, nebo jako součást individuálního plánování pro sestavení plánu podpory v horizontu jednoho roku.

APLA Jižní Čechy, z.ú. byla založena jako občanské sdružení v březnu 2007, se sídlem v Táboře. Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb a předáváním speciálních metod práce.

©2007 - 2024

o www stránky APLA JIŽNÍ ČECHY se stará EDGERING